Återkallande av uppdrag vid ändrade majoritetsförhållanden

Skriftlig fråga 2011/12:634 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 7 juni

Fråga

2011/12:634 Återkallande av uppdrag vid ändrade majoritetsförhållanden

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Den 16 april bildade Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet en ny gemensam majoritet i Nora kommun, efter långvarig politisk osämja i den gamla sexpartikoalitionen, M, FP, C, KD, MP och det lokala Norapartiet.

Det naturliga i det läget hade förstås varit att de som satt på ordförande- och vice ordförandeposter från den gamla majoriteten då hade lämnat sina uppdrag, i och med att en ny majoritet hade uppstått.

Så har dock inte blivit fallet. Nuvarande kommunallag ger utrymme för, som i det här fallet, att en minoritet bestående av 10 mandat av fullmäktiges totalt 35 kunnat välja att sitta kvar på sina poster.

C har avsagt sig sina poster till den 31 juli, medan FP och NP fortfarande inte gjort det. Den nya majoriteten är redo och har officiellt tillträtt.

Det här ställer naturligtvis till problem eftersom en ordförande styr dagordningen och också förvaltningens arbete. Det kan knappast ha varit lagens mening.

Nora är inte den första kommun som har råkat ut för partiföreträdare som sätter käppar i hjulet för demokratin. Det är hög tid att se över och förtydliga kommunallagen, så att en ny majoritet kan ta över när en tidigare majoritet har kollapsat.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att inte liknade situationer ska uppstå i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-07 Anmäld: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-12 Svar anmält: 2012-06-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-12)