Återinförande av förköpslagen

Skriftlig fråga 2014/15:689 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Förköpslagen infördes 1968 för att ge kommunerna möjlighet att förköpa mark som ett led i att kunna ha en långsiktig samhällsplanering. År 2010 avskaffade den borgerliga regeringen denna förköpslag med motiveringen att för få förköp genomfördes varje år för att motivera de administrativa kostnader som lagen medförde.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för bostadsförsörjningen och måste också ha verktyg för att klara av det. Förköpslagen var ett sådant verktyg som förhindrade spekulation, gav kommunerna en bra inblick i vem som planerade att köpa mark och gav kommunerna möjlighet till långsiktig samhälls- och bostadsplanering.

De flesta kommuner ansåg att lagen fyllde ett viktigt syfte och de ökade administrativa kostnaderna som lagen medförde borde gå att lösa genom att kommunerna själva får välja i vilken omfattning de ska hantera förköpsärendena.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Har regeringen för avsikt att återinföra förköpslagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-17 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Sista svarsdatum: 2015-06-24 Svarsdatum: 2015-06-26
Svar på skriftlig fråga