Återföring av starkölsförsäljning till Sverige

Skriftlig fråga 2006/07:217 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 24 november

Fråga

2006/07:217 Återföring av starkölsförsäljning till Sverige

av Jan R Andersson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Vi svenskar har sedan vi blev EU-medlemmar förändrat våra konsumtionsmönster när det gäller alkohol. Framför allt gäller detta handeln med starköl. Den legala och illegala införseln av starköl till Sverige är i dag ungefär lika stor som Systembolagets försäljning. Men sett enbart till den legala införseln av starköl från utlandet utgör denna en betydande del av den svenska konsumtionen.

Det ändrade konsumtionsmönstret har även inneburit att svenskarna nu i mindre utsträckning än tidigare brukar lätt- och folköl. En enkel slutsats skulle kunna vara att då många svenskar bunkrar större mängder lågskattad starköl utomlands väljer många bort lätt- och folkölet som måltidsdryck eller annan konsumtion till förmån för den importerade starkölen.

I regeringsförklaringen stadfästs att alliansregeringen ska verka för en restriktiv alkoholpolitik. Ett första steg i en sådan politik borde vara att skyndsamt återta kontrollen över detaljhandelsförsäljningen och tillse att denna sker under kontrollerade former och i enlighet med vår svenska alkoholpolitik.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att återföra den legala handeln med starköl till Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-24 Anmäld: 2006-11-28 Svar anmält: 2006-12-06 Besvarad: 2006-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-06)