Återförening i palestinska ockuperade områden

Skriftlig fråga 2006/07:96 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 9 november

Fråga

2006/07:96 Återförening i palestinska ockuperade områden

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I den nyligen producerade rapporten Perpetual Limbo: Israel´s freeze on Unification of Palestinian Families in the Occupied Territories, utgiven av B’Tselem @ The Israeli Information Center för Human Rights in the Occupied Territories, uppges att Israel i snart sex år har förbjudit bofasta i de ockuperade palestinska områdena att återförenas med sina utländska makar. Under denna tid har Israel också förbjudit utlänningar att besöka palestinska släktingar i de ockuperade områdena. Dessa åtgärder har skapat en ohållbar situation för tiotusentals palestinska familjer: makar tvingas leva långt ifrån sina familjer, barn tvingas växa upp utan den ena föräldern trots att båda föräldrarna vill leva tillsammans, människor vågar inte åka utomlands för att få medicinsk behandling eftersom risken finns att Israel inte tillåter dem att återvända, tiotusentals kvinnor bor i de ockuperade områdena utan laglig rätt att vistas där och blir därför fångar i sina egna hem då de riskerar deportering skulle de upptäckas.

Inga palestinska familjer i de ockuperade områdena har lämnats oberörda av den politik Israel för vad gäller återföreningar av familjer. Israel har heller aldrig förklarat syftet med sin politik.

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att belysa dessa problem och få till stånd en förändring för den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena i Palestina?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-09 Anmäld: 2006-11-09 Besvarad: 2006-11-20 Svar anmält: 2006-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-20)