återbetalningskrav av bostadsbidrag

Skriftlig fråga 1999/2000:264 av Nenes, Christina (s)

Nenes, Christina (s)

den 24 november

Fråga 1999/2000:264

av Christina Nenes (s) till statsrådet Ingela Thalén om återbetalningskrav av bostadsbidrag

Enligt gällande lagstiftning ska den som begär bostadsbidrag lämna en uppgift till försäkringskassan om preliminär framtida inkomst.

Sedan görs i efterhand en kontroll (med hjälp av deklarationen) om det bostadsbidraget ska justeras åt något håll. Detta förfaringssätt kan vara svårt för många människor t.ex. de som har en osäker anställningsform och ej kan bedöma framtida inkomst. Men det finns också andra situationer där gällande regler vållar problem.

T.ex. när en förälder bor tillsammans med myndig son och uppbär bostadsbidrag. När sonen i oktober flyttar hemifrån omprövas helt riktigt bostadsbidragets storlek, men sonen säljer efter det att han flyttat hemifrån ett antal aktier som föräldern inte känner till.

Detta leder till att försäkringskassan begär återbetalning av för mycket utbetalt bostadsbidrag av föräldern, då sonens kapitalinkomster ingår i hushållets inkomst. Försäkringskassan hänvisar till gällande lagstiftning.

Min fråga till statsrådet Ingela Thalen är:

Vad avser statsrådet göra för att undanröja problem liknade ovanstående exempel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-24 Anmäld: 1999-11-30 Besvarad: 1999-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-07)