återbetalning av underhåll för barn

Skriftlig fråga 1998/99:887 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)
Fråga 1998/99:887 av Raimo Pärssinen (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om återbetalning av underhåll för barn

den 6 september

 

Tidningen Arbetarbladet i Gävle skriver i en artikel den 31 augusti 1999 om en kvinna som krävs på återbetalning av underhållsstöd från Försäkringskassan i Gävleborg. Exmaken hade uppgivit för låg inkomst till försäkringskassan när han skulle betala underhåll för parets barn. Trots att mamman inte har haft vetskap om vilka inkomstuppgifter exmaken har lämnat krävs hon på skulden. Kvinnan överklagade till länsrätten som gav försäkringskassan rätt. Vidare har kammarrätten beslutat att inte uppta ärendet till prövning varför länsrättens dom står fast. Kvinnan har inte någon rätt eller möjlighet att kontrollera exmakens inkomstuppgifter varför det är omöjligt för henne att kontrollera om rätt nivå på underhållsstödet betalas ut. Det ter sig stötande om någon helt oförskyllt får betala för att någon annan underlåter att lämna rätt uppgifter.

Min fråga till statsrådet är:

 

Avser statsrådet att se över lagstiftningen om underhållsstöd för att skydda den part som oskyldigt drabbas av att den underhållsskyldige uppger oriktiga inkomstuppgifter?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-06 Anmäld: 1999-09-14 Besvarad: 1999-09-15
Svar på skriftlig fråga