Återbetalning av krisstöd

Skriftlig fråga 2020/21:2048 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I dag är det 2 800 företag som måste betala tillbaka det krisstöd de fått av Tillväxtverket. I ett flertal fall beror det enbart på att företagen varit några dagar sena med att skicka in avstämningar på det belopp de fått utbetalt. Det är faktiskt under all kritik – inte minst med tanke på att myndigheten själv kan ta ett halvår på sig att lämna besked om företagens ansökningar. Dessutom ska det också ses i ljuset av att många företag vittnar om att de försökt att kontakta myndigheten för att få hjälp med frågetecken kring rapporteringen, men inte fått återkoppling.

Det ska tilläggas att den som blivit återbetalningsskyldig inte heller kan söka fortsatt stöd för korttidspermittering. I värsta fall kommer både de långa handläggningstiderna för ansökan om företagsstöd och denna trubbiga hantering av återbetalning av hela stödbeloppet att leda till att företag går i konkurs eller väljer att säga upp personal.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vad tänker ministern och regeringen göra åt problemet med att företag som skickar in avstämningar med en kortare försening måste återbetala hela det krisstöd man erhållit för perioden i fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-02 Överlämnad: 2021-03-03 Anmäld: 2021-03-04 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga