Återbetalning av förskottering till Trafikverket

Skriftlig fråga 2016/17:917 av Monica Haider (S)

Monica Haider (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Många regioner och kommuner har under de senaste åren förskotterat pengar till infrastrukturprojekt. För många regioner och kommuner är det stora pengar som man lånat ut. Detta har man gjort för att ny infrastruktur behövs i hela landet. Befolkningen växer, bostäder byggs och arbetsmarknadsregionerna blir större och färre. Då behövs det vägar och järnvägar. Med den ökade befolkningen behöver det byggas ännu fler bostäder, skolor och förskolor, och då behövs varje krona till investeringar. Låneskulden i Sveriges kommuner har ökat väldigt mycket och snabbt, och en del kommuner har snart nått sin limit. Man får inte låna mycket mer. Förskottering av pengar har kommuner och regioner gjort utan att veta när man får tillbaka pengarna. Detta för att investeringarna har behövts.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för säkerställa att Trafikverket betalar tillbaka pengarna inom rimlig tid?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-02-22 Överlämnad: 2017-02-23 Anmäld: 2017-02-24 Svarsdatum: 2017-03-01 Sista svarsdatum: 2017-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga