Återbetalning av energiskatt

Skriftlig fråga 2018/19:408 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt uppgifter i tidningen Dagens industri beviljar Skatteverket sedan den 1 januari i år inte längre återbetalning av energiskatt för företag som driver serverhallar och inte äger sin egen utrustning. Detta har nyligen lett till att ett serverhallsföretag i Västernorrland har begärts i konkurs, och flera uppges få det svårt framöver. Skatteverkets tolkning gör att det finns en risk att inte bara fler serverhallsföretag läggs ned utan också att Sverige går miste om framtida investeringar i branschen, vilket även kommer att innebära uteblivna arbetstillfällen.

Jag vill därför ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att stärka serverhallsföretagens konkurrenskraft med anledning av Skatteverkets tolkning av regelverket? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-14 Överlämnad: 2019-03-14 Anmäld: 2019-03-15 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga