Återbetalning av anmälningsavgiften till högskoleprovet

Skriftlig fråga 2019/20:1269 av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Runt 70 000 personer hade anmält sig till årets högskoleprov och betalat en anmälningsavgift på 450 kronor. I mitten av mars meddelande regeringen att högskoleprovet ställs in. Den 9 april 2020 rapporterade Sveriges Radio att det inte blir några förändringar av urvalsgrupperna med anledning av det inställda högskoleprovet. De rapporterade också att det fortfarande inte är klart om den anmälningsavgift om 450 kronor kommer att betalas tillbaka till de 70 000 personer som har betalat denna. 

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka och när kommer statsrådet att ge besked i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-27 Överlämnad: 2020-04-28 Anmäld: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga