Återanvändning för långsiktig hållbarhet

Skriftlig fråga 2007/08:747 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:747 Återanvändning för långsiktig hållbarhet

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Återanvändning av inte minst olika konsumtionsvaror lyfts alltmer fram som en viktig del i arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling. Våra sopcontainrar och soptippar fylls tyvärr delvis av saker som inte slutgiltigt skulle behöva kastas. Möbler, husgeråd och kläder behöver nödvändigtvis inte bli sopor utan kan återanvändas av andra, i de fall det begagnade – second hand – inte är alltför slitet. Det som är passé för den ene, kan kännas nytt för den andre. Det gammalmodiga blir inte sällan också högsta mode i en senare tid.

En rad ideella organisationer sysslar på kommersiell basis med att samla in och sälja begagnade saker, till exempel Frälsningsarmén genom Myrorna och Stadsmissionen. Återanvändning borde kunna göras till en större rörelse vilket skulle främja miljön.

Avser statsrådet att ta något initiativ för att främja och stimulera återanvändning av olika konsumtionsvaror?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)