Återanvändning av stridsfordonschassin avsedda för granatkastarpansarbandvagn

Skriftlig fråga 2008/09:269 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 19 november

Fråga

2008/09:269 Återanvändning av stridsfordonschassin avsedda för granatkastarpansarbandvagn

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Regeringen har beslutat avveckla det svenska utvecklingsprojektet stridsfordonburen granatkastare, ibland omnämnd som AMOS, SSG 120 eller Grkpbv 90120.

Till detta projekt anskaffades redan år 2001 ett fyrtiotal specialkonfigurerade stridsfordon 90-chassin. Eftersom tornringen på dessa är hela 40 centimeter bredare än tornringen på den vanligaste stridsfordonsvarianten utrustad med en 40 millimeters automatkanon så bedöms dessa specialchassin nu inte kunna återanvändas som vanliga stridsfordon.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att tillförsäkra staten nytta av den förtida investeringen om ca ½ miljard kronor i specialkonfigurerade stridsfordonschassin, som i över sex år väntat på leverans av de granatkastartorn som nu avbeställts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-19 Anmäld: 2008-11-19 Besvarad: 2008-11-26 Svar anmält: 2008-11-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-26)