Åtal mot Robert Mugabe i internationell domstol

Skriftlig fråga 2005/06:1115 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 27 februari

Fråga 2005/06:1115 av Birgitta Ohlsson (fp) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Åtal mot Robert Mugabe i internationell domstol

Den ekonomiska och humanitära situationen i Zimbabwe är allvarligare än någonsin. Kollapsen i landet är inte längre ett hot utan en realitet. Samtidigt fortsätter Mugabe sitt korståg mot pressfrihet och mänskliga rättigheter. Människorättsorganisationer rapporterar att regimen nyligen initierat en kampanj för att stoppa den rest av fri press som finns kvar i landet. Samtidigt arresterades över 100 kvinnor i samband med en fredlig demonstration på alla hjärtans dag den 14 februari.

Det står helt klart att Mugabes brott mot de mänskliga rättigheterna både är omfattande och grymma. Redan 1980@87 gjorde sig Mugabe skyldig till att så många som upp till 30 000 människor dödades i vad många benämner som ett folkmord.

Sammantaget har Folkpartiet länge hävdat att Mugabe bör arresteras och ställas inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Mot bakgrund av detta önskar jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Avser utrikesministern att verka för, till exempel inom ramen för EU, att Robert Mugabe ställs till svars för brott mot mänskligheten vid den internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-27 Anmäld: 2006-03-06 Besvarad: 2006-03-08 Svar anmält: 2006-03-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-08)