asylsökande och svenskundervisning

Skriftlig fråga 1999/2000:1123 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 14 juni

Fråga 1999/2000:1123

av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande och svenskundervisning

En asylsökande som fått avslag hos Invandrarverket och överklagat sitt beslut till Utlänningsnämnden får inte fortsätta sina svenskstudier. Eftersom verket funnit skälen för asyl otillräckliga ska den sökande förberedas på att återvända. På vissa förläggningar sker detta genom kurser som anses särskilt nyttiga; t.ex. att träna hundar för minsökning, på andra förläggningar av verksamhet som består i att plocka skräp utomhus. Genomsnittlig handläggningstid hos Utlänningsnämnden för ett överklagat avvisningsbeslut var förra året 290 dagar, dvs. över nio månader.

Jag anser denna ordning vara förkastlig av flera skäl. Svenskundervisningen har en stor psykologisk betydelse för de människor det gäller vilka ju ofta har upplevt fruktansvärda händelser före flykten. Att börja planera för ett återvändande innan det finns ett lagakraftägande beslut antyder att överprövningen mest är en ren formalitet. Överprövningen är inte en ren formalitet, tvärtom är bifallsprocent 40 %. I dessa 40 % av ärendena går nästan ett helt års integrationsarbete förlorat. Det bidrar naturligtvis starkt till fortsatt utanförskap, segregering osv.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Klingvall:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att se till att asylsökande erbjuds delta i svenskundervisning också när deras ärende handläggs hos Utlänningsnämnden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-06-14 Besvarad: 2000-06-29 Anmäld: 2000-07-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-29)