Asylsökande med fast anställning

Skriftlig fråga 2007/08:1201 av Oskarsson, Irene (kd)

Oskarsson, Irene (kd)

den 13 maj

Fråga

2007/08:1201 Asylsökande med fast anställning

av Irene Oskarsson (kd)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Av humanitära skäl, men även av rent pragmatiska, bör situationen för asylsökande med fast varaktigt jobb stärkas. En kommande lagändring är aviserad till den 15 december. Lagändringen innebär att asylsökande med utvisningsbeslut ska kunna söka arbets- och uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Villkoret för uppehållstillstånd kommer då bland annat att vara en anställning om åtminstone tolv månader.

Kristdemokraterna har den senaste tiden med hjälp av ett par enskilda fall försökt att belysa problematiken med att asylsökande med fast varaktigt jobb nu avvisas. Undertecknad har nu återigen mött en familj där fadern har fast varaktig anställning men inget uppehållstillstånd. Barnet i familjen har hunnit bli fem år.

De dyra rutinerna för avvisningar är tveksamma rent legitimitetsmässigt. Att avvisa människor ut ur Sverige som är behövda och som är svåra att ersätta på en arbetsplats där de gör ett bra jobb, för att låta dem söka arbets- och uppehållstillstånd till ett jobb de redan har – det är inte en rimlig procedur.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att snabbt stärka situationen för asylsökande med fast, varaktig anställning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-20 Svar anmält: 2008-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-20)