Asylsökande kurder från Iran

Skriftlig fråga 2011/12:104 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 4 november

Fråga

2011/12:104 Asylsökande kurder från Iran

av Roza Güclü Hedin (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Sedan en tid tillbaka har ett tält upprättats vid Sergels torg. Det är en grupp kurder, där en del är politiska flyktingar, kurdiska peshmerge, en del flyktingar på grund av annan trosuppfattning än den rådande i Iran, anhängare av yari-yarsanreligionen, som vill uppmärksamma den allvarliga bristen på mänskliga rättigheter i Iran. Det allvarliga läget har bland annat understrukits av en rapport som Utrikesdepartementet tog fram 2010 gällande ämnet mänskliga rättigheter i Iran:

Ur rapporten: Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket allvarlig. Den till viss del positiva utvecklingen i början av 2000-talet har på ett tydligt sett brutits. Sedan presidentvalet i juni 2009 har en tydlig försämring skett och de medborgerliga och politiska rättigheterna har drastiskt inskränkts. Personer som utmanat och kritiserat regimen har hotats, dömts till mycket långa fängelsestraff och i vissa fall avrättats. Vanliga medborgares möjligheter att åtnjuta sina rättigheter och att påverka samhället och sitt eget liv har beskurits. Samtidigt har splittringen mellan staten och vissa befolkningsgrupper djupnat. Irans etniska och religiösa minoriteter fortsätter att diskrimineras.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det som anförts om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran och asylsökande kurder från Iran?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-04 Anmäld: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-14 Svar anmält: 2011-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-14)