asylsökande kosovoalbaner

Skriftlig fråga 1997/98:665 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:665 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om asylsökande kosovoalbaner

I början av året slöt Sverige ett avtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien, för att göra det möjligt för jugoslaviska medborgare att resa hem. Avtalet har ännu inte ratificerats av Förbundsrepubliken Jugoslavien. I avtalet ingår att Sverige skall lämna över en lista på de asylsökande kosovoalbaner som inte fått uppehållstillstånd här och där det förelegat verkställighetshinder på grund av situationen i Kosovo. Om jag förstått det hela rätt skall Förbundsrepubliken Jugoslavien ha en möjlighet att själva bestämma vilka av sina medborgare de har för avsikt att ta emot. Det är nog inte särskilt överdrivet att anta att inte alla de asylsökande kosovoalbaner som inte fått uppehållstillstånd här kommer att accepteras av Förbundsrepubliken Jugoslavien. Jag undrar förstås vad som kommer att hända med de som ingen vill ha, dvs. de som inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige men varit här i flera år på grund av verkställighetshinder och som inte får komma in i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder har regeringen för avsikt att vidta för att klarlägga situationen för de asylsökande kosovoalbaner utan uppehållstillstånd i Sverige som inte tas emot i Förbundsrepubliken Jugoslavien?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-22 Anmäld: 1998-04-27 Besvarad: 1998-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga