asylsökande homosexuella iranier

Skriftlig fråga 1999/2000:1042 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 26 maj

Fråga 1999/2000:1042

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande homosexuella iranier

Det har kommit mig till känna att Utlänningsnämnden uttryckt uppfattningen att homosexuella i Iran inte förföljs eller diskrimineras jämfört med heterosexuella. Nämnden har hävdat av varken heterosexuella eller homosexuella kan "hångla" öppet på gatorna. Det är en märklig inställning som tyder på att nämnden har en bristande kunskap om de homosexuellas levnadsvillkor i Iran. Homosexuell kärlek blir liktydigt med hångel på gatorna.

I Iran förekommer det ett riktat våld mot homosexuella. Våld och hot med homofobiska motiv är ett uttryck för intolerans och bristande respekt för alla människors lika värde. Heterosexuella kan gifta sig, de blir respekterade i samhället och behöver inte dölja relationen. Trots detta anser Utlänningsnämnden att homosexuella inte förföljs på annat sätt än heterosexuella.

Med tanke på den speciella roll som Utlänningsnämnden har i samhällets verksamhet att pröva asylsökande, är det påkallat att handläggare har erforderlig kunskap om de homosexuellas situation i Iran.

Vad avser regeringen vidta för åtgärder för att Utlänningsnämnden i sina beslut ska beakta de homosexuellas faktiska levnadsförhållanden i Iran?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-05-26 Besvarad: 2000-05-31 Anmäld: 2000-06-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-31)