Asylsökande från Bulgarien

Skriftlig fråga 2013/14:375 av Höj Larsen, Christina (V)

Höj Larsen, Christina (V)

den 30 januari

Fråga

2013/14:375 Asylsökande från Bulgarien

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Många är de vittnesskildringar som sipprat ut från Bulgariens mottagningsstationer för asylsökande och som gör gällande att det råder oacceptabla, inhumana förhållanden. I början av januari kom UNHCR:s rapport Bulgaria as a Country of Asylum, som riktar stark kritik mot Bulgarien för dess hantering av människor på flykt och som rekommenderar ett temporärt stopp för återsändande till Bulgarien i enlighet med Dublinförordningen. Nu kommer även rapporter om att syriska flyktingar i Bulgarien protesterar mot den behandling de får utstå i landets asylprocess.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet:

På vilket sätt motiverar statsrådet att det är förenligt med mänskliga rättigheter att återsända asylsökande till Bulgarien i enlighet med Dublinförordningen men inte att göra det till Grekland, dit vi inte sänder tillbaka några asylsökande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-05 Svar anmält: 2014-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)