Asylprocessen

Skriftlig fråga 2016/17:1309 av Lennart Axelsson (S)

Lennart Axelsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Jag vill börja med att säga att jag är för en reglerad invandring men också rätten att söka sig hit för att få sina skäl för asyl prövade. Men jag delar också uppfattningen att den situation som rådde under 2015 när över 160 000 människor på kort tid sökte sig till vårt land krävde att vi införde stramare regler. Riktigt hur dessa regler skall se ut i framtiden finns all anledning att fortsätta diskutera.

Min fråga handlar om hur vi tar vara på allt det engagemang och bemöter den oro som väldigt många människor runt om i Sverige i dag visar för alla som nu befinner sig i asylprocessen, i synnerhet gruppen afghanska ungdomar.

Jag är själv, tillsammans med alla som på olika sätt har en relation till min familj, en av dem som har förmånen att ha fått lära känna och knyta an till en ung kille som har sökt sig hit med en förhoppning om att få skapa sig ett nytt liv i trygghet.

Oron som många framför handlar om att man anser att processen inte är helt rättssäker och att alla aspekter inte tas med. En annan sak som det ofta framförs synpunkter på är att vi skickar unga människor till ett land som vårt utrikesdepartement avråder människor från att resa till, och slutligen finns det ett ifrågasättande av det ordnade mottagandet.

Jag är naturligtvis, som väldigt många andra som har mött dessa ungdomar i olika sammanhang, väldigt känslomässigt påverkad, och självklart är det absolut viktigaste att vi ser till att behandla dessa ungdomar på ett rättssäkert och humant sätt. Men jag menar att det även är viktigt för sammanhållningen i hela vårt land att vi förmår att hantera detta på ett värdigt sätt.

Min fråga till justitie- och migrationsministern är följande:

 

Hur tar ministern vara på allt det positiva engagemang som väldigt många människor visar, och hur säkerställs en rättssäker asylprocess där ingen utvisas till länder där tryggheten inte kan garanteras genom ett ordnat mottagande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-27 Överlämnad: 2017-04-28 Anmäld: 2017-05-02 Svarsdatum: 2017-05-10 Sista svarsdatum: 2017-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga