Åstöns naturområde

Skriftlig fråga 1998/99:739 av Stenberg, Hans (s)

Stenberg, Hans (s)
Fråga 1998/99:739 av Hans Stenberg (s) till miljöministern om Åstöns naturområde

den 14 juni

 

Försvarsmakten har beslutat att avveckla det övningsområde man under mycket lång tid haft på Åstön i Timrå kommun. Eftersom övningsområdet i mycket stor utsträckning använts som rekreationsområde uppstår oro när Försvarsmakten nu avser att sälja området. Risken är stor att området exploateras på ett sådan sätt att det rörliga friluftslivet utestängs från stora delar av området eller att skogen avverkas på ett sådant sätt att betydande naturvärden går förlorade.

Övningsområdet på Åstön har stor betydelse som rekreations- och friluftsområde och har så värdefulla naturvärden att det borde omvandlas till naturskyddsområde.

Stora resurser har avsatts i statens budget för att ge Naturvårdsverket möjlighet att rädda viktiga naturområden.

 

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att tillse att naturområdet på Åstön räddas?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarad: 1999-06-23 Anmäld: 1999-08-14
Svar på skriftlig fråga