Assisterad befruktning för ensamstående

Skriftlig fråga 2011/12:674 av Andreasson, Martin (FP)

Andreasson, Martin (FP)

den 20 juni

Fråga

2011/12:674 Assisterad befruktning för ensamstående

av Martin Andreasson (FP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den 29 mars 2012 beslutade riksdagen, med bifall till socialutskottets förslag i betänkande 2011/12:SoU26, att tillkännage för regeringen att regeringen – efter att ha vidtagit de utredningsåtgärder som krävs – skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning på samma sätt som olikkönade respektive samkönade par redan har enligt gällande lag.

Utskottet konstaterade att familjer i dag kan se ut på många olika sätt och att många barn växer upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Mot bland annat denna bakgrund anser utskottet att det är otillfredsställande med ett regelverk som gör skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar och menar att tiden nu är mogen att jämställa par och ensamstående när det gäller rätten till behandling med assisterad befruktning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialministern vilka utredningsåtgärder regeringen nu vidtar för att ta fram ett lagförslag som innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-20 Anmäld: 2012-06-20 Besvarad: 2012-06-27 Svar anmält: 2012-06-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-27)