Assistansersättning vid dödsfall

Skriftlig fråga 2019/20:317 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Assistansersättning är ett statligt bidrag för att täcka kostnader för personlig assistans.

I dag betalas inte assistansersättning ut efter dödsfall för den assistansanvändare som har valt en privat eller kommunal anordnare. Det här medför problem för mindre anordnare som efter att en assistansberättigad avlider tvingas fortsätta betala ut lön till en anställd assistent och kanske inte heller har möjlighet till omplacering. En större anordnare har större möjligheter att lägga undan ersättning för att betala den här typen av kostnader och/eller har möjligheter att omplacera till en annan brukare.

Anordnare kan återkrävas en utbetalning i de fall då en assistansberättigad avlider innan den ersättning som har betalats ut i förskott har förbrukats för assistans.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ser ministern på att se över ifall alla assistansanvändare kan behålla assistansersättningen under en period efter ett dödsfall för att garantera de anställdas uppsägningslöner, i de fall ingen annan anställning kan erbjudas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga