assistansersättning för barn och unga

Skriftlig fråga 2004/05:1917 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 juni

Fråga 2004/05:1917

av Chatrine Pålsson (kd) till socialminister Berit Andnor om assistansersättning för barn och unga

RBU är en handikapporganisation med ca 16 000 medlemmar i föreningar runtom i landet. RBU arbetar aktivt för att förändra attityder i samhället och förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. RBU har tillskrivit mig med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om personlig assistans. Rapporten har väckt oro bland många av RBU:s medlemsfamiljer. RBU menar att rapporten anger endast kostnader som assistansreformen utan att ta hänsyn till de intäkter som faktiskt följer av reformen. Det viktigaste är dock den betydande höjning av livskvalitet som personlig assistans inneburit för många barn och ungdomar.

RBU betonar vikten av att barn och ungdomar med stora funktionshinder fortsätter att vara berättigade till personlig assistans och att den så viktiga valfriheten som kännetecknar reformen bibehålls.

Inför den kommande översynen av reformen frågar jag därför statsrådet:

Avser statsrådet att verka för ett bibehållande av rättigheten till personlig assistans för barn och ungdomar med stora funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-06-20 Besvarad: 2005-08-03 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-03)