Aspergers syndrom och arbetslivet

Skriftlig fråga 2000/01:378 av Pethrus Engström, Desirée (kd)

Pethrus Engström, Desirée (kd)

den 5 december

Fråga 2000/01:378

av Desirée Pethrus Engström (kd) till näringsminister Björn Rosengren om Aspergers syndrom och arbetslivet

Många människor lider av dolda handikapp som gör att de får svårigheter på arbetsmarknaden. Ett sådant handikapp kallas för högpresterande autism, eller Aspergers syndrom. Många skolor har metoder för att hjälpa barn med detta handikapp, men när de ska ut i arbetslivet blir det svårare. En person som lider av detta handikapp ser ut som alla andra, och fungerar oftast som andra, men behöver särskilt stöd. För många innebär det att de behöver social trygghet och stöd på arbetsplatsen. De kan ha svårt att förstå det sociala samspelet vilket kan göra att de får svårt med arbetskamraterna. Många behöver också få särskild motivation för att förstå värdet av en arbetsuppgift. Ofta underlättar skriftliga instruktioner med jämna mellanrum för de arbetsuppgifter som ska utföras, då personer med Aspergers syndrom har svårare att ta till sig muntlig information. Många vill också få färre arbetsuppgifter åt gången för att orka sortera.

Personer som lider av detta handikapp kan känna sig obekväma och missförstådda och ofta anser arbetsgivarna sig ej ha tid att ge det särskilda stöd som dessa personer kan behöva. Många får förtidspension trots att de kan arbeta, om än inte med riktigt samma kapacitet. Det finns i dag regelverk som ska skydda personer med olika funktionshinder, men inte alla känner till dessa. Många tror att det handlar om enbart fysiska handikapp. Inte ens de handikappade själva vet ibland om sina rättigheter.

Vad avser statsrådet att göra för att hjälpa personer med liknande funktionshinder att få ett jobb och kunna behålla det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-07 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-14)