Åsiktsregistrering bland svenska myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:1430 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den statliga myndigheten Svenska institutet har låtit upprätta en lista över människor som kan anses uttrycka felaktiga åsiktsyttringar på Twitter, och därefter har tusentals konton blockerats från institutets Twitterkonto @Sweden. Merparten av de som har blockerats har aldrig ens interagerat med kontot, men myndigheten anser ändå att det finns skäl att blockera dessa personer enligt ett försvar för ageranden på Svenska institutets hemsida. Den långa blocklistan från myndighetens egen databas (daterad den 10 maj 2017) har nu även kommit till allmänhetens kännedom. I blocklistan kan vi inte helt oväntat se en lång rad kända namn på politiker, journalister och opinionsbildare.

Detta är kort och gott ett åsiktsregister fyllt med konton som anses tillhöra personer som enligt den svenska myndigheten har fel åsikter. Åsiktsregistrering är, med undantag för vissa journalistiska uppdrag, som bekant olagligt.

Med bakgrund av detta, och att Svenska institutet har försvarat agerandet på sin egen hemsida, vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Är det ministerns ställningstagande att en svensk myndighet ska ha rätt att upprätta åsiktsregister och om inte, vad avser ministern att vidta för åtgärder för att så inte ska ske i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-17 Överlämnad: 2017-05-18 Anmäld: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24
Svar på skriftlig fråga