Artistskatten och idrotten

Skriftlig fråga 2008/09:485 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 16 januari

Fråga

2008/09:485 Artistskatten och idrotten

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Just nu remissbehandlas ett förslag om att utländska artister ska betala mer skatt för sina inkomster även om de vistas kortare tid än sex månader i landet. Vad som är aktuellt är en höjning från 15 procent till dryga 31 procent från årsskiftet. Bakgrunden är att EG-kommissionen överlämnat en formell underrättelse till regeringen angående den svenska skattelagstiftningen om beskattning av utomlands bosatta artister och sportutövare.

Inom vissa specialidrottsförbund är oron stor över att antalet utländska utövare kommer att minska drastiskt. Detta kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om men vad man främst framför är en oro över att villkoren inom detta område ser helt olika ut i olika länder inom Europa. I vissa länder är skattevillkoren betydligt gynnsammare än i Sverige, trots att vi är medlemmar i samma europeiska union.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att få till stånd mer likvärdiga villkor mellan medlemsländerna vad gäller den så kallade artistskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-16 Anmäld: 2009-01-20 Besvarad: 2009-01-21 Svar anmält: 2009-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-21)