Artillerikapacitet

Skriftlig fråga 2012/13:606 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 19 juni

Fråga

2012/13:606 Artillerikapacitet

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Sveriges två artilleribataljoner saknar artilleripjäser. Detta är en negativ signal om Sveriges militära förmåga, dels i förhållande till landets egen befolkning, dels i förhållande till omvärlden. Situationen är helt enkelt inte acceptabel.

Landets två sista artilleripjäser avvecklades i samband med årsskiftet 2012/13. Nya skulle ha levererats för två år sedan. Självfallet får detta effekter för verksamheten vid A9 i Boden, som nu bedriver viss övningsverksamhet i Norge. Nuvarande situation riskerar att leda till personalavhopp.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta med anledning av att landets två artilleribataljoner saknar artilleripjäser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)