Artificiell generell intelligens

Skriftlig fråga 2017/18:937 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Frågan om AI (artificiell intelligens) är glödhet just nu tack vare snabba genombrott de senaste åren. Potentialen för AI inom industrin och tjänstesektorn har dessutom gjort att frågan kommit högst upp hos många politiker.

Det finns dock även en skepsis bland vissa; frågan om AI är svår och måste behandlas med respekt. Det finns också de som oroar sig för att maskinerna ska ta våra jobb ifrån oss eller att ett Terminatorliknande scenario kommer att utspela sig i framtiden. Det senare avfärdar majoriteten av forskarna, men däremot finns det flera seriösa forskare, bland andra Max Tegmark och Nick Bostrom, som lyfter frågan om artificiell generell intelligens (AGI).

AGI syftar på en maskin som i princip kan utföra vilka uppgifter som helst, till skillnad från exempelvis Alfa Go Zero som kunde utföra en enda uppgift väldigt väl. Potentialen för en sådan typ av maskin hade varit enorm, men konsekvenserna också katastrofala. Dagens ledande forskare inom ämnet är dock osäkra på om eller när ett sådant scenario kan ske, men riskerna är för stora om man ignorerar det. Därför menar bland andra Tegmark och Bostrom att forskning för etisk och säker AI bör startas redan nu. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

Avser statsrådet att ge i uppdrag till något forskningsinstitut eller universitet att påbörja ett arbete om etisk och säker AI?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga