Årsbesked från kronofogden

Skriftlig fråga 2013/14:580 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Skuldsatta medborgare har varit i kontakt med undertecknad med frågan om årsbesked för skuldsatta hos kronofogden.

I deklarationstider finns en vana och praxis från banker, kreditinstitut och försäkringsbolag att man överlämnar årsbesked om räntors och skulders utveckling under föregående år.

Min fråga till statsrådet är varför inte kronofogden lämnar årsbesked till dem som har skuldsanering via kronofogden.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-16 Överlämnad: 2014-04-17 Sista svarsdatum: 2014-04-24 Anmäld: 2014-04-25 Besvarad: 2014-04-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga