armens Musikkår i Norrland (AMN)

Skriftlig fråga 1999/2000:136 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 29 oktober

Fråga 1999/2000:136

av Lennart Klockare (s) till försvarsminister Björn von Sydow om arméns musikkår i Norrland (AMN)

Beslut om att AMN skulle uppsättas togs 1992 och den första musikplutonen i Boden startade i januari 1993. Uppgiften var att genomföra parad-, ceremoni- och tjänstemusik samt högvaktsspelningar och även representera Sverige utomlands. Antalet spelningar har genomsnittligt varit närmare 200 per år.

I den nyligen framlagda rapporten om ny grundorganisation för Försvarsmakten har jag inte kunnat finna något om militärmusiken. Däremot finns förslag på stora förändringar för Bodens garnison med förödande konsekvenser. Dessa förändringar behandlas i annan ordning.

Anledningen till denna fråga är rykten om förändringar i militärmusiken och att det först ska ske i Boden. Det handlar inte om så många tjänster eftersom musikerna är värnpliktiga som tjänstgör under tiden januari till oktober. Efter avslutad tjänstgöring har flera ungdomar sökt sig till musikhögskolor.

AMN är ett viktigt tillskott i musiklivet i hela Norrland och norra delarna av Skandinavien. Det finns många goda effekter med AMN som sprider PR för Försvarsmakten och är ett gott föredöme för andra yngre som kan lockas att spela musik.

Jag vill därför fråga vilka åtgärder försvarsministern ämnar vidta för att AMN ska bli kvar i samma omfattning som i dag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarad: 1999-11-03 Anmäld: 1999-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-03)