armenier och kommunismen

Skriftlig fråga 2000/01:1669 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 september

Fråga 2000/01:1669

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om armenier och kommunismen

FN:s kommission för mänskliga rättigheter antog år 1985 en rapport från en speciell rapportör. I rapporten fastställs det att deportationer och massakrerna på armenier under första världskriget var folkmord. Denna rapport har följts upp i riksdagen. Uppgifter om antalet dödade armenier i samband med det osmanska rikets upplösning varierar så några säkra siffror har varit svårt att få fram. Men man har beräknat att antalet dödade armenier i samband med det osmanska rikets upplösning uppgår till minst en miljon och mer än hälften av den armeniska befolkningen.

För att få en mer heltäckande bild av det armeniska folkets tragedier vore det av vikt att också få klarlagt hur många som dödades av kommunismen. Under Stalins utrensningar åren 1936@1938 vet vi att den armeniska partiledningen och de intellektuella drabbades hårt. Vidare vet vi att under andra världskriget deltog 500 000 armenier på den sovjetiska sidan. Under krigen 1914@1945 minskade Armeniens befolkning med 12 % eller 174 000 människor. Men hur många armenier som dog och deporterades under den sovjetiska tiden, av kommunismen, är vi ännu okunniga om. Denna armeniska tragedi har även beröringspunkter med andra stora tragedier under 1900-talet. Det är något som vi i dag måste kunna diskutera fördomsfritt. Minoriteters lidande under kommunismen måste såväl klargöras som synliggöras.

Min fråga till ministern är om Anna Lindh avser att vidta åtgärder för att klargöra hur många armenier som under 1900-talet dog till följd av kommunismen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-07 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-19)