Arlandarådet

Skriftlig fråga 2019/20:343 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Frågan om Arlandas utbyggnad har varit aktuell i medierna den senaste tiden, och beroende på vad som händer med Arlanda aktualiserar frågan om Bromma flygplats framtid.

Arlandarådet tillkom för att bereda frågan långsiktigt men har inte kommit med vare sig en rapport eller en vision för framtiden.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

När avser ministern att kalla till nästa möte med Arlandarådet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga