Arlanda flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:260 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth uttalade sig tidigare i veckan om regeringens plan om en förtida avveckling av Bromma flygplats och en utbyggnad av Arlanda flygplats. Dessa uppgifter kom sedan att dementeras av miljö- och klimatminister Isabella Lövin som konstaterade att det inte är regeringens inriktning och att det därmed inte är aktuellt med en utbyggnad av Arlanda flygplats. Dessa inkonsekventa besked skapar osäkerhet för många inblandade parter i en redan instabil situation och försvårar etablerandet av långsiktigt hållbara förutsättningar för tillväxt och lokal konkurrenskraft. Jag skulle önska få ett förtydligande och ett definitivt svar angående regeringens slutgiltiga position när det gäller respektive nämnda flygplatser. 

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin är således:

 

Vilket besked är det egentligen som gäller, och avser regeringen att lägga fram en gemensam färdplan för Arlanda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga