Arktiskt turismsamarbete

Skriftlig fråga 2019/20:801 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Nordiska rådet har lämnat en rekommendation till Nordiska ministerrådet angående turismsamarbete i den arktiska regionen, efter beredning i utskottet för tillväxt och utveckling. Arktiskt turismsamarbete har bedrivits under lång tid och på olika sätt. Ett exempel är projektet Visit Arctic Europe, som ministerrådet stöder, där man lägger vikt vid att attrahera och ge god service till turister i norra Sverige, Norge och Finland. Medel har också beviljats till Sustainable Tourism Development in the Nordic Arctic och Partnership for Sustainability: Arctic Tourism in Times of Change. Även de olika Visit-organisationerna arbetar både enskilt och tillsammans med andra. Det finns också många andra exempel på aktörer som bedriver ett viktigt samarbete inom området.

Vad som dock saknas i detta är att de som faktiskt ansvarar för styrning och reglering har ett välfungerande samarbete. Därför behövs en samordning som kan underlätta för turismverksamheterna i den arktiska regionen. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Anna Hallberg:

 

Avser statsrådet och regeringen att arbeta för att ytterligare utveckla det arktiska turismsamarbetet från svensk sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-23 Överlämnad: 2020-01-24 Anmäld: 2020-01-28 Sista svarsdatum: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga