Arkivering av medborgarkommissionens källmaterial

Skriftlig fråga 2006/07:1266 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 29 maj

Fråga

2006/07:1266 Arkivering av medborgarkommissionens källmaterial

av Allan Widman (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

2005 års katastrofkommission har under ledning av hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt haft i uppdrag att bland annat utvärdera vårt samhälles förmåga att hantera de påfrestningar som tsunamikatastrofen gav upphov till. Populärt har den omtalats som medborgarkommissionen.

I dess arbete har genom utfrågningar och på andra sätt inhämtats ett omfattande underlag. Detta källmaterial finns i dag sannolikt lagrat som text, ljud och bild på allehanda olika sätt.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder, så att framtida forskning tillförsäkras vederbörlig tillgång till allt det grundmaterial som 2005 års katastrofkommission samlat in?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-29 Anmäld: 2007-05-29 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)