arkivdokument om assyrier/syrianer

Skriftlig fråga 2000/01:1640 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 31 augusti

Fråga 2000/01:1640

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om arkivdokument om assyrier/syrianer

Stockholms internationella forum om Förintelsen 2000 utmynnade bl.a. i en åsiktsförklaring att årligen anordna en konferens om aktuella värdefrågor på temat samvete och medmänsklighet. Framtida konferenser kan ta upp etiska konflikter, folkmord och konfliktförebyggande åtgärder. De tragedier, Seyfo, som drabbade assyrier/syrianer och kaldéer under de s.k. svärdens år 1914@1918 är ett angeläget ämne som konstaterats väl skulle rymmas inom konferensens uttalade syfte. Jag kommer att följa regeringens planering av teman. Men redan i dag vore det värdefullt med klarläggande kring eventuella dokument i såväl Riksarkivet som Krigsarkivet. Finns det uppgifter i rapporter från diplomater och missionärer m.fl. i denna fråga så bör dessa offentliggöras. Det är viktigt att den information som Sverige kan förfoga över i form av dokument, som skulle kunna bidra till att klargöra denna mörka del av historien, också görs offentlig. Även handlingar som klargör utfallet för assyrier/syrianer i Lausannefördraget från 1923 kan ge värdefulla bidrag. Dokument från första hälften av 1900-talet bör således göras tillgängliga och sammanställas.

Min fråga till regeringen är om justitieminister Thomas Bodström avser att lyfta hemligstämpeln på dokument som berör assyrier/syrianers historia under första hälften av 1900-talet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-31 Besvarad: 2001-09-14 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-14)