Arborister och högskoleutbildning

Skriftlig fråga 2008/09:1092 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 21 juli

Fråga

2008/09:1092 Arborister och högskoleutbildning

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätorter, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Benämningen arborist kommer från det latinska ordet arbor som betyder träd. Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare. En arborist måste bland annat ha mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö.

De flesta yrkesverksamma arborister är utbildade vid högskola i Storbritannien. Utbildningar till arborist finns också i USA och Tyskland. I Sverige finns bara en grundläggande utbildning inom naturbruksprogrammet på gymnasieskolan, inriktning trädgård eller skogsbruk. En tvåårig eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning inom trädvård finns vid det fristående Naturbruksgymnasiet Hvilan AB vid Åkarp i Staffanstorps kommun. Vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp i Skåne finns kurser i trädvård.

Som arborist kan man ta ett certifikat via ISA, The International Society of Arboriculture. Certifikatet kan för närvarande tas i USA, Kanada, Storbritannien, Österrike och Norge. ISA är den största internationella organisation som arbetar för arborister och andra vilka yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård. I Sverige kan man enbart bli certifierad trädvårdare. Den certifieringen görs av Svenska Trädföreningen efter att sökanden har arbetat med trädvård under ett antal år.

Avser statsrådet att ta initiativ till en arboristutbildning i Sverige och till att certifiering via ISA också kan ske i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-21 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-20 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-20)