Arbetstillfällen i Jönköpings län

Skriftlig fråga 2012/13:59 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 19 oktober

Fråga

2012/13:59 Arbetstillfällen i Jönköpings län

av Carina Hägg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

När Sverige nu kommer allt närmare en lågkonjunktur ökar varslen och arbetslösheten i hela landet. Detta märks extra tydligt i Jönköpings län, där antalet varsel närapå fördubblats bara sedan förra månaden. Sysselsättningen i det privata näringslivet har minskat drastiskt samtidigt som arbetslösheten har ökat.

Jönköpings län porträtteras ofta som ett småföretags- och entreprenörslän, som kännetecknas av den så kallade Gnosjöandan, som handlar om att hitta otraditionella lösningar, om att samarbeta och om att våga. Även om det är Gnosjö som har fått ge namn åt denna företeelse är det något som kännetecknar större delen av Jönköpings län.

Dess värre tycks det vara en nedåtgående trend. Antalet anställda i det privata näringslivet har minskat mest i Gnosjö av landets alla kommuner de senaste tio åren. Bara i år har totalt 1 807 personer varslats i Jönköpings län, vilket kan jämföras med förra årets 929 varsel.

Med en ökad finansoro i världen är det extra viktigt att vända utvecklingen och satsa på att utveckla och stimulera företagsklimatet. Fler ska kunna starta nya verksamheter, och nya företag ska vilja flytta till kommunen. Om fler får jobb ökar skatteintäkterna, och det ger även den offentliga sektorn möjlighet att anställa.

Mot den bakgrunden undrar jag om näringsministern avser att vidta några särskilda åtgärder med anledning av det ökande antalet varsel i Jönköpings län.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-19 Anmäld: 2012-10-19 Besvarad: 2012-10-24 Svar anmält: 2012-10-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-24)