Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden

Skriftlig fråga 2012/13:138 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 23 november

Fråga

2012/13:138 Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Då en arbetsgivare anställer en arbetstagare från tredje land krävs enligt utlänningslagen en anställning där arbetsvillkoren är i överensstämmelse med gällande kollektivavtal eller praxis inom det aktuella yrket. När väl anställningen är påbörjad avtar myndigheternas kontroll, och det är i stället upp till arbetsgivaren att se till att bestämmelserna upprätthålls. Problemet med detta är att eventuella missförhållanden på arbetsplatsen eller med anställningen blir oerhört svåra att upptäcka. Det blir upp till den anställde att slå larm. Av rädsla för att bli av med sin anställning, med följden att få sitt arbetstillstånd återkallat, vågar inte arbetskraftsinvandrarna påtala felaktiga arbetsvillkor.

Dagens system är orimligt, då den arbetstagare som orkar och vågar träda fram och berättar om missförhållanden riskerar utvisning. I stället borde fler uppmuntras att göra det, så att missförhållandena kan åtgärdas.

Min fråga till statsrådet är nu:

Vad avser statsrådet att göra för att minska arbetskraftsinvandrarnas utsatthet då de rapporterar om missförhållanden gällande den egna anställningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-23 Anmäld: 2012-11-27 Besvarad: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-28)