arbetssökande med barn

Skriftlig fråga 2001/02:301 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 27 november

Fråga 2001/02:301

av Carina Hägg (s) till statsrådet Mona Sahlin om arbetssökande med barn

Regeringen är väl medveten om att gravida kvinnor väljs bort på arbetsmarknaden. På detta område har regeringen utlovat en översyn av nuvarande förhållanden. Ett angränsande problem som inte ryms inom samma lagar och inte heller inom JÄMO:s ansvarsområde är att ensamstående mödrar väljs bort bland arbetssökande. De får inte sökta arbeten med motiveringen att deras barn kan bli sjuka. Alltför många arbetsgivare anger vid anställningsintervjuer att de inte vill ha anställda som kan komma att vårda sjukt barn. Man väljer en man eller en kvinna som har uppväxta barn framför en kvinna som har barn i förskole- och tidig skolålder. Denna inställning till föräldraskapet är förkastlig varhelst vi möter den. Jag anser att det är extra stötande att mödrar diskrimineras för sitt föräldraskap i verksamheter inom vår offentliga sektor eller verksamheter som på annat sätt finansieras med offentliga medel. Det kan gälla fast anställning likaväl som arbetstillfällen som finansieras av arbetsmarknadsåtgärder och inom skiftande projekt. Inom verksamheter där regeringen har direkta och indirekta styrmöjligheter genom myndigheter och i dialog med landsting och kommuner så borde åtgärder vidtagas snarast. Detta är ett problem såväl för samhället och arbetsgivarna som det är för mödrarna.

Min fråga är vad minister Mona Sahlin har vidtagit för åtgärder för att i första hand offentligt finansierad verksamhet inte ska kunna välja bort en mor med motiveringen att barnen kan bli sjuka.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-27 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2001-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-05)