arbetsskadeförsäkringen

Skriftlig fråga 1998/99:149 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1998/99:149 av Lena Sandlin (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om arbetsskadeförsäkringen

den 4 december

De svenska socialförsäkringarna är inte generellt könsdiskriminerande. Men de förändringar i arbetsskadeförsäkringen som trädde i kraft 1993 med skärpta bevisregler innebar att det främst var lågavlönade kvinnor i arbetarklassen som förlorade. De kunde inte längre få sina belastningsskador godkända som arbetsskador. Männens belastningsskador har däremot godkänts i högre utsträckning. Förändringarna 1993 strider mot EG-rättens likabehandlingsprincip som stipulerar ett generellt förbud mot indirekt könsdiskriminering i socialförsäkringarna. Denna indirekta könsdiskriminering i arbetsskadeförsäkringen måste upphöra. De kvinnor som genom långvarigt repetitivt arbete fått belastningsskador skall naturligtvis få sina belastningsskador godkända.

Den 1 juli 1993 avskaffades dessutom arbetsskadesjukpenningen, vilket inneburit att folk inte bryr sig om att anmäla sin skada vilket i sin tur gör det svårt för samhället att bekämpa arbetsskador.

Samhället skulle vinna på att i tid kunna upptäcka, förebygga och rehabilitera arbetsskador. Genom att arbetsskador inte anmäls till följd av utebliven ersättning kan de samhällsekonomiska kostnaderna i framtiden komma att bli betydligt större och svårare att komma till rätta med.

Avser statsrådet att ta några initiativ för att nå ökad jämställdhet och samhällsekonomisk effektivitet i arbetsskadeförsäkringen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-12-04 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga