arbetsskadeersättning

Skriftlig fråga 2001/02:223 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 november

Fråga 2001/02:223

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Ingela Thalén om arbetsskadeersättning

Fr.o.m. år 2001 finns inte ärendekategorin "ersättning vid arbetsskada" (arbetsskadelivränta) med i Riksförsäkringsverkets mål för ärendens genomströmningstid. Tidigare var målet för denna typ av ärenden satt till sex månader, men eftersom målet inte kunde hållas har detta tagits bort, enligt Riksförsäkringsverket. Det finns således inga mål och inga särskilda föreskrifter när det gäller genomströmningstiden för arbetsskadelivräntor.

Det kan inte vara rimligt att enskilda personer ska kunna utsättas för allt längre väntetider. Ett mål som inte kan hållas bör inte utan vidare kunna tas bort. Strävan måste vara att finna möjligheter att hålla de mål som slagits fast.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ingela Thalén:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att möjliggöra en rimlig genomströmningstid även för ärenden som rör ersättning vid arbetsskada?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-16 Anmäld: 2001-11-20 Besvarad: 2001-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-21)