Arbetssituationen hos socialtjänsten

Skriftlig fråga 2017/18:1221 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Enligt en undersökning som Novus har gjort för Akademikerförbundet SSR har sju av tio socialsekreterare under de senaste två åren övervägt att söka jobb utanför socialtjänsten. Tre av tio har svårt att sova om nätterna på grund av oro över arbetet. Sju av tio socialsekreterare anser samtidigt också att socialtjänsten arbetar för lite med förebyggande insatser.

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet när det kommer till en rad områden, såsom utsatta barn och familjer, missbruk, hemlöshet och psykisk ohälsa. Även om socialtjänstens funktion är ett kommunalt ansvar finns det mycket att göra på riksplanet för att arbetssituationen för socialarbetarna ska förbättras. Att administration och organisation fungerar väl och att rätt områden prioriteras är en grundbult för bättre arbetsmiljö för var och en av de anställda. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare runt om i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-24 Överlämnad: 2018-04-24 Anmäld: 2018-04-25 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga