arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan (APU)

Skriftlig fråga 1997/98:832 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1997/98:832 av Krister Örnfjäder (s) till statsrådet Ylva Johansson om arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan (APU)

I rappport nr 153 Skola-Arbetsliv redovisas att på samtliga program kommer 63 % av eleverna i år 3 att få den arbetsplatsförlagda utbildning som de i formell mening har rätt till på gymnasiet. Detta innebär att nästan 40 % av eleverna i år 3 inte får arbetsplatsförlagd utbildning i den omfattning som gymnasieförordningen föreskriver.

Arbetsplatserna/handledarna har uppgivit att de har större möjlighet att medverka än skolorna/utbildningarna har att genomföra APU upp till föreskriven nivå om minst 15 veckor.

Är skolministern beredd att vidta åtgärder för att se över verksamheten så att alla gymnasieelever kan få arbetsplatsförlagd utbildning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-04 Besvarad: 1998-06-10 Anmäld: 1998-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga