Arbetsmiljöverkets rekommendationer för ljudmiljön i skolan

Skriftlig fråga 2005/06:1560 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 8 maj

Fråga 2005/06:1560 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Arbetsmiljöverkets rekommendationer för ljudmiljön i skolan

Mer än 80 % av samtliga hörselskadade elever går i den vanliga skolan. Där har de samma villkor som elever med god hörsel det vill säga stora klasser och att varken kommunikationssätten eller pedagogiken har anpassats efter hörselskadades behov. Det är en oerhört tuff skolsituation och innebär att det är lätt att hamna utanför både i undervisning och socialt. Följden blir att betydligt färre hörselskadade går vidare till högskolestudier och deras möjligheter och framtida yrkesliv försämras med sämre hälsa som följd.

För elever med annan dialekt eller annat hemspråk är det också viktigt att ljudmiljön är bra för att de ska uppfatta vad som sägs. Hörselmiljön i skolan är alltså viktig och ett problem för många.

När skolor byggs om borde det vara en självklarhet att kommunen ska följa Arbetsmiljöverkets rekommendationer för efterklangstider och ljuddämpning. Man gör det ofta inte med hänvisning till att om det kommer hörselskadade elever får man i stället bygga om skolsalarna då. I längden måste detta bli dyrare. Tillgängligheten blir självfallet mycket sämre. Vi vet dessutom att hörselskadade elever sällan ställer krav utan oftast håller låg profil.

Det är viktigt för folkhälsan och elevernas framtida hälsa att Arbetsmiljöverkets rekommendationer följs även i skollokaler.

Vad avser statsrådet att göra för att kommunerna ska bli mer intresserade av att följa Arbetsmiljöverkets rekommendationer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-08 Anmäld: 2006-05-09 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)