Arbetsmiljöproblem på statliga bolag

Skriftlig fråga 2018/19:378 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den svenska modellen innebär att vi genom kollektivavtal och rimliga villkor arbetar för ett hållbart arbetsliv – både för arbetstagare och för arbetsgivare. Men trots stort arbete för bättre arbetsförhållanden och inkluderande företagskultur så framkommer exempel där utvecklingen går åt fel håll. Extra anmärkningsvärt är när det handlar om statligt ägda bolag.

Under flera omgångar har tidigare anställda på den statligt ägda banken SBAB vittnat om både fysiska och psykiska åkommor som högt blodtryck, panikångest och andningssvårigheter på grund av bankens arbetsmiljö och personalpolitik. När jag tillsammans med tidningen Nya Wermlands-Tidningen (NWT) träffade tidigare anställda hos SBAB berättade många om ohållbara situationer där bland annat en av dem tvingades skriva på sin egen uppsägning och en annan efter semestern och fick veta att hon utan förklaring inte längre passade in.

Vittnesmålen är anmärkningsvärda, och frågan är om den svenska kollektivlagstiftningen inte gäller på statliga företag? Oavsett så är det klarlagt att arbetsmiljöproblemen och den bristande personalpolitiken behöver tas på allvar.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är därför följande:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att statliga bolag ska leva upp till epitetet att vara en god arbetsgivare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-12 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga