Arbetsmiljön under coronatider

Skriftlig fråga 2020/21:1612 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Tidskriften Arbetsvärlden rapporterar att det redan under januari månad hade kommit in 50 procent fler coronarelaterade tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket än under hela 2020.

Förutom vård och omsorg är polisen, grundskola och förskola utsatta verksamheter. Under förra året inkom 5 221 tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket som rör corona. I år har det hittills kommit in hela 2 757 anmälningar. I statistiken finns hittills i år 40 anmälningar gällande polisverksamhet, 352 som rör grundskoleutbildning och förskoleklass och 66 som rör administration av omsorg och socialtjänst. Motsvarande siffror för 2020 var 41 tillbudsanmälningar för polisverksamhet, 56 anmälningar för grundskoleutbildning och förskoleklass och 229 anmälningar.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra arbetsmiljön för ovan nämnda arbetstagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-03 Överlämnad: 2021-02-03 Anmäld: 2021-02-04 Svarsdatum: 2021-02-10 Sista svarsdatum: 2021-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga