Arbetsmiljön på Kumlaanstalten

Skriftlig fråga 2018/19:552 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En ökad lagföring av våra tunga brottslingar är viktig. Detta kräver dock resurser. Resurser inte bara i form av ökad polistäthet utan också i form av ökat antal förvarsplatser av olika slag. Jag har redan tidigare ställt en skriftlig fråga om problemet med överfulla häkten.

Kumlaanstalten är Sveriges största klass 1-anstalt, med 405 intagna som alla avtjänar straff för brott för vilka de dömts till fyra år eller mer i fängelse.

Nu larmar fackförbundet Seko, som har medlemmar som är anställda på Kumlaanstalten, om att anstalten är överfull.

Redan nu har nära 30 rum belagts med två interner i stället för en. Detta leder till en tuffare arbetsmiljö – en arbetsmiljö som redan är tuff och där risker som hot och våld ingår. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson lyder:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkra arbetsmiljön för de anställda på Kumlaanstalten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-16 Överlämnad: 2019-04-17 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga