Arbetsmiljön på apoteken efter avregleringen

Skriftlig fråga 2010/11:478 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 4 maj

Fråga

2010/11:478 Arbetsmiljön på apoteken efter avregleringen

av Lennart Axelsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Hälften av landets apoteksanställda upplever en försämrad arbetsmiljö sedan omregleringen av apoteksmarknaden gjordes. Rådgivningen blir lidande när apotekspersonalen upplever att de inte hinner med och fler än var femte oroar sig för att det ska leda till att kunder får fel mediciner, enligt fackförbundet Farmaciförbundets arbetsmiljöbarometer.

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidta för att vända den utvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-05-04 Anmäld: 2011-05-04 Besvarad: 2011-05-11 Svar anmält: 2011-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-11)